Bombardování-Jugoslávie_zasažený-civilní-vlak-na-trati-mezi-Bělehradem-a-Skopje