Skip to content


4 soudruzi požadují přesun z přísně hlídaného vězení (Chile)

CHILE – 4 věznění soudruzi, držící protestní hladovku, požadují okamžitý přesun z věznice “Santiago 1” do CAS (přísně střežené vězení). Vinicio Carlo Aguilera Mery, jeden z vězněných anarchistů, napsal následující dopis:

Zdravíme všechny, dnes, 24.9., jsme se my čtyři: Felipe Guerra, Camilo Pérez, Carlos Rivero a Vinicio Aguilera, ocitli v situaci, která je – i když jsme si mysleli, že to je nemožné – horší než předtím.

Včera nás bez jakéhokoli vysvětlování nečekaně vytáhli z cel v MAS (věznice s vysokým modulem zabezpečení) a nařídili nám, abychom si vzali své věci. Jakmile jsme to udělali, následoval přesun. Vůbec jsme netušili proč a kam. Mysleli jsme, že nás přesunou do CAS (přísně střežené vězení), ale místo toho jsme dorazili do věznice Santiago 1.

Po několika hodinách papírování jsme se dostali do tábora smrti kapitálu, kde nás přivítali nepřátelští dozorci a dokonce více nepřátelští vězni. Aby nás pokořili a pokusili se prolomit naši vůli, přiřadili nás do samostatných cel. Chtěli v nás vyvolat úzkost a nejistotu, zda jsou ostatní v pořádku. Milí soudruzi, z těchto důvodů jsme se dnes – 24.9. – rozhodli zahájit protestní hladovku, aby jsme byli přesunuti do věznice CAS nebo MAS, protože v tomto mučícím zařízení nemůže být zaručeno naše bezpečí. Žádáme o podporu další soudruhy, ať už jsou v nebo mimo kapitalistická vězení, aby tak pomohli dosáhnout našich požadavků.

Kapitál, zosobněný žalobcem Peñou, si asi myslí, že nás tímto porazí. Právě naopak, budeme se bouřit více než kdy jindy, abychom vydrželi jejich rány, které zasazují v tomto “honu na čarodějnice”, procesu bez jakýchkoli faktických důkaz (ty existují pouze v představách žalobce).

Zajímalo by mě, co ten prokletý trpaslík chce? (narážka na postavu právníka – pozn. překl.). Myslí si, že se poddáme a přiznáme k tomu, co jsme neudělali. Jeho snažení však nebude mít požadované výsledky a my se budeme bránit jeho útokům, dokud celá pravda nevyjde najevo a my zas budeme kráčet “svobodně” po ulicích.

Posílám srdečný pozdrav, spoustu objetí všem politickým vězňům a prosím vás od podporu. Samozřejmě musím dodat: SMRT STÁTU A KAPITÁLU, AŤ ŽIJE ANARCHIE!

Zdraví Vinicio Carlo Aguilera Mery, anarchistický politický vězeň, rukojmí v kapitalistickém vězení Santiago 1.

K tomuto prohlášení se též připojují:

Carlos Rivero Luttgue, anarchistický politický vězeň
Felipe Guerra Guajardo, antiautoritářský politický vězeň
Camilo Pérez Tamayo, anarchistický politický vězeň

http://325.nostate.net/?p=1136

Posted in Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with , .