Skip to content


Aktualizace o situaci zadržených v případě Achen

Aktualizace o situaci zadržených soudružek/soudruhů v případě „Série bankovních přepadení v Achen“.

13. 04. 2016. Byla zadržena (na základě mezinárodního zatykače vydaného Europolem) v Barceloně soudružka anarchistka, obviněná z bankovní loupeže v Aachen v listopadu 2014. (viz. dříve uvedené články). Později byla extradikována do Kolína nad Rýnem, kde ve vazební věznici čeká na soud.

21. 06. 2016.  Po násilné razii katalánské policie v bytě v centru Barcelony, byl zatčen a převezen do Madridu další soudruh anarchista. Je obviněn z podílení se na vyvlastnění bankovní pobočky Pax Bank ke které došlo v listopadu 2014 v německém Aachen. Jde o stejnou akci, za kterou je vezněná soudružka zadržená v Barceloně 13. 04. 2014.
Je známo, že zatykač je založen na údajné shodě mezi stopou genetického materiálu nalezeného v Pax Bank v Aachen a vzorkem DNA, údajně obdrženým ze zbývajících slin, které Mossos (katalánská policie) vzala zadrženému soudruhovi při simulované dechové zkoušce. Po relativně krátkém zadržení v Madridském vězení Soto de Real, byl soudruh extradikován do věznice v Aachen.
Není to poprvé, kdy zadržený anarchista čelí obtížím vězeňského trestu. Jeho aktuální uvěznění se přičítá k více, než deseti letům, během kterých byl vězněn v Portugalsku, odkud je také původem. Během této doby aktivně bojoval proti zneužívání a porušování lidských práv vězňů, účastnil se hladovek, organizoval s ostatními vězni boj za zlepšení jejich životních podmínek, povzbuzoval vězně k upuštění od drog, díky kterým máji instituce podrobenou vězeňskou populaci a osobně vytvořil objemnou anarchistickou knihovnu, která slouží k politickému vzdělávání vězňů, čímž také navázal na povolání knihkupce, kterému se věnoval již před vstupem do vězení.
Jeho bojovný postoj a solidarita ho opakovaně umístila do hledáčku institucí, na posledy jako jednoho z 25 obžalovaných ze známé vzpoury Caixas*. Po propuštění z vězení se přestěhoval do Barcelony, kde byl aktivním členem anarchistického hnutí.
Nyní čelí spolu se zatčenou soudružkou v dubnu, budoucímu jednání soudu, ve kterém bude souzena jeho údajná účast na vyvlastnění banky v listopadu 2014.
Tím se stává již třetím obviněným v případu, který německá policie nazývá „sérii loupežných přepadení“ která se uskutečnila v Aachen v letech 2012 a 2014.

Svoboda všem obviněným z vyvlastnění bank v Německu!
Svoboda všem uvězněným a pronásledovaným bojovníkům!

(*) K této vzpouře došlo v březnu 1996. Rostoucí vlna bojů devadesátých let, ve kterých hráli hlavni roli vězni portugalských věznic, vyvrcholila ve veřejnou vzpouru ve věznici Caixas, jedna z nejvíce přelidněných věznic v Portugalsku. Místo, kde po pádu diktatury, bylo nejvíce evidentní nedodržování vyhlášených práv. Protest, který se nedovolával o mnoho víc, než minimální uplatnění těchto ústavních práv, byl potlačen brutálním zbitím 180 stávkujících vězňů.

06. 07. 2016.  Nizozemská policie zatkla další soudružku stíhanou za vyvlastnění kanceláře Aachener Bank z léta 2013, policejní akce, která je spojena i s dalšími dvěma loupežemi, ke kterým došlo v tomtéž městě. Posledním z nich je útok na Pax Bank, za který je obviněná soudružka zadržená v Barceloně.
Anarchistka zadržená v Amsterdamu byla zatčena už dříve a to v létě 2015 na hranici mezi Řeckem a Bulharskem (na základě evropského zatýkacího rozkazu z Aachen). Po několika měsících ve vazbě v Bulharsku a Německu, byla obviněna a propuštěna. Podle německého tisku je vydaný zatykač založený na nalezených stopách DNA zanechaných při bankovní přepadení  Aachener Bank. Tyto stopy by měli byt shodné s jejím genetickým profilem. Při loupeži kde si ozbrojená skupina z trezoru odnesla všechny peníze, nebyl nikdo zraněn.
15. 09. 2016. Amsterodamský soud rozhodl, v souladu s požadavkem německého státu o její extradici do Německa. Kde po několika měsíčním vyšetřování bylo ustanoveno devět soudních zasedání za účelem jejího odsouzení.

Hlavní líčení se bude konat ve dnech 4, 17 a 21. listopadu a 1, 5, 8 a 13. prosince 2016 v Aachen.

 ZA MEZINARODNÍ SOLIDARITU!!!

 

kontaktní formulář

Posted in A-info.


Dejme veganství stranou a začněme znovu bojovat

Dejme veganství stranou a začněme znovu bojovat

Nepíšeme tento text s tím záměrem, abychom otevírali diskusi se širokým anti-speciestickým hnutím (které je dávno mrtvé a pohřbené pod tíhou svého vlastního filozofování a samozvaných řečníků). Píšeme jej proto, abychom zdůraznily prostý fakt, že jsou v hnutí za osvobození zvířat i tací, kteří jsou vedeni revoluční silou, kterou chtějí využít proti vykořisťování zvířat.

Ačkoliv se může zdát, že je veganství odmítnutím metodického utrpení a vykořisťování zvířat a tudíž je způsobem, jak nepodporovat ty, kteří je systematicky vraždí, domníváme se, že se jedná o pouhý první krok směrem k tomu, co považujeme za trajektorii k osvobození zvířat od všech forem nadvlády. Znovu a znovu vidíme tendence, které se ve veganství objevují jako prostředky Osvobození zvířat. Ve skutečnosti se ale týkají pouze symbolické a společenské podstaty masa a mléčných prostředků. Nikdo si snad nemůže seriozně myslet, že jejich dieta může uštědřit smrtelný úder průmyslu vykořisťujícímu zvířata. Ve skutečnosti veganství brojí proti kolektivní představivosti. Continued…

Posted in A-info.


Poznej svého lokálního práskače

Dlouho jsme nezveřejnili nikoho v našem seriálu monitoringu fízlů. Zdenek Prošek je fízl v nejryzejším slova smyslu. Na první pohled se tváří jako pohodový chlapík, který si dělá selfies v pokojíku, pro Lukáše Borla to byl zase normální spolužák ze školy. Ukázalo se ale, že uniforma a s ní daná funkce policajta přebije vše. Když Zdenek Prošek uviděl Lukáše, kterého znal ze školky a ze základky, přátelsky ho pozdravil a chladnokrevně zatkl. Sympaťák? Leda na první pohled, protože všichni fízlove jsou zmdri.

Jakmile si člověk obléká uniformu, stává se pěšákem státu, v této roli musí zadržet a poslat za mříže kohokoliv, třeba i vlastní děti.

A.C.A.B.

 
https://asociacealerta.noblogs.org/post/2016/11/04/poznej-sveho-lokalniho-praskace/

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with .


Dopis anarchistického soudruha Alfreda Cospita (Itálie)

alfredo_cospito_soud

Poznámka: Tento dopis byl napsán Alfrédem během jeho nedávné protestní hladovky, která začala 3. října a skončila 25. října, poté, co jej jeho věznitelé propustili z izolace.
Vězení Ferrara, Itálie

 
Valentina, Danilo, Anna, Marco, Sandro, Daniele, Nicola, přátelé, bratři, sestry, soudruzi, kteří byli uvězněni.

 
Měl bych vyprávět ten stejný starý příběh o další výrobě zločinců. Namísto toho ale chci mluvit o důvodech, proč byli tito lidé uvězněni. Bratři a sestry byli uvězněni, protože zaútočili. Byli již unaveni čekáním. Ignorovali rozhodnutí většiny a uskutečnili své akce.

 
Zůstávám velkým optimistou, protože logika toho, že 1 + 1 = 2 mi říká, že soudruzi, kteří udeřili jsou stále na svobodě, takže jsou schopní udeřit znovu.

 
Moc nepoužívá svůj represivní aparát náhodně. Dnes se snaží izolovat a anihilovat část anarchistického hnutí. „Malou“ část, která ale byla schopna zpřetrhat okovy, které ji poutaly ke „starému sociálnímu anarchismu.“

 
K tomu sociálnímu anarchismu, který se sebevražedně a kompulzivně žene směrem ke „konsenzu za každou cenu.“ Čímž jen nepřetržitě rozmělňuje své ambice.

 
Tato vize „nikdy nepřekročit meze“ Moci velmi vyhovuje. Na druhou stranu ale děsí ty anarchisty, kteří odmítli tento „konsensus,“ který jim svazuje ruce. Tito anarchisté věří, že pouze prostřednictvím akcí se mohou zrodit nové strategie, které ukáží cesty, kterými se lze vydat. (Nejedná se o akce, které vycházejí z abstraktních teorií nebo z hledání cest, které by sledovali „lid“.).

 
Nehodlám komentovat „obvinění“ ani takzvané „důkazy.“ Jediné, co bych chtěl říct je, že bratři a sestry z FAI-FRI vždy jednali s hlavou hrdě vztyčenou, zatímco stáli proti prasatům v černých uniformách. Jejich vlastní hodnoty, jejich vlastní akce, přebírání zodpovědnosti, plivání do obličejů těch prasat, stejně jako jsme to udělali mi v Janově.

 
Mojí hlavní prioritou není vyjít z vězení za každou cenu, ale dostat se ven s hlavou vztyčenou, bez toho, aniž bych musel popřít cokoliv z toho, čím jsem byl a čím jsem i nyní.

 
Dostanu se ven všemi prostředky. Vše ale bude záležet na mých schopnostech a síle, stejně jako na schopnostech mých bratrů a sester, kteří jsou venku. Ale rozhodně se dostanu ven s hlavou hrdě vztyčenou.

 
Moje spoluúčast patří bratrům a sestrám ze skupin FAI “Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini,“ FAI-RAT(Rivolta Anonima Tremenda), a Narodnaja Volja – FAI, ať už se jedná o kohokoliv a ať už jsou kdekoliv.

 
Moje spoluúčast patří všem anarchistům praxe, kteří povstávají v nových formách skoro po celém světě po období dlouhého spánku.

 
Vpřed a beze strachu!

Budoucnost je naše.

Myšlenky a dynamit!

Alfredo Cospito

prostřednictvím CNA, Traces of Fire, InsurrectionNews
https://325.nostate.net/2016/11/02/letter-of-anarchist-comrade-alfredo-cospito-italy/

 

Posted in A-info, Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with , , .


PETR MIKOLÁŠ ZAHAJUJE HLADOVKU V LITOMĚŘICKÉ VĚZNICI

hunger-strike

Lukáš Borl se na cele v Litoměřické věznici spřátelil s Petrem Mikolášem, který se rozhodl, že bude držet hladovku za možnost veganské stravy ve vězení. Po oznámení záměru zahájení hladovky je rozdělili do různých cel a Petr M. se rozhodl že hladovku zahájí a připojí k ní požadavek, aby je znovu sloučili. Je všeobecně známo, že vězení, stejně jako hranice, jsou jedním z prostředků, rozdělující lidi do menších skupin. Lidi jsou pak rozděleni na “obyvatele” a “nelegální imigranty”, na “slušné” a “kriminálníky” a tyto skupiny jsou mnohem jednodušeji kontrolovatelné. Z tohoto důvodu je pro nás samozřejmé, že vazebně uvězněného Petra Mikoláše,  který nás osloví s tím, že začal bojovat proti vězeňskému systému, jsme se rozhodli podpořit. Stanoviska a důvody, proč se Petr rozhodl přestat jíst, se dočtete v Petrově vlastním vyjádření. Níže publikujeme dopis od Lukáše Borla, který popisuje jeho pohled na Petrovu hladovku.

20.10.2016
Vyjádření Petra Mikoláše k hladovce

Continued…

Posted in Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with , , .


Jen ať se vztekají (Lukáš B.)

borlikV následujícím dopise Lukáš popisuje opatření, která následovala po hlukových demonstracích v Litoměřicích. Píše o svých podmínkách a o tom, že i přes zvyšující se represe uvnitř věznice, si Lukáš přeje více, než kdykoli předtím, aby solidární akce (nejen na jeho podporu), dále pokračovaly.

Anarchistické skupiny mi během září 2016 přišly opakovaně svými protesty vyslat solidární vzkaz od brány věznice. Jak se dalo očekávat, mí věznitelé na to zareagovali protiopatřeními. Přemístili mě do jedné z nejhorších cel v celé věznici. Je to zasunutá místnost a z jejího okna jde vidět jen na protilehlou zeď. Sluneční svit se sem skoro nedostane. Během dne tu svítí umělé osvětlení, aby se dalo aspoň číst a psát. Nedostatek slunečního světla je velký nápor na psychiku. Nepochybuji, že přemístění do této temné díry je trest za solidární protesty a mé radostné reakce na ně. Získal jsem také status vězně se zvýšenou pozorností. V praxi to znamená každodenní prohlídky cely a jiné kroky, které zhoršují podmínky pro život.

Trestají mě a izolují. Chtějí zamezit mému kontaktu s lidmi, co mi před branou věznice vyjadřují podporu. Ach, ty naivkové si opravdu myslí, že mě tím zlomí? Já jsem přeci smířený s tím, že smysluplné anarchistické akce vždy vyvolají represivní reakce. Tato jejich opatření mě proto nedokáží rozhodit. Vlastně jsou pro mě i pozitivním signálem. Pokud s námi nepřátelé takto bojují, znamená to, že naše aktivity jsou jim nepříjemné a nemohou je přehlížet. A přesně tak to má být! Jsme na dobré cestě a je potřeba z ní neuhnout.

Jen ať přichází další protesty před věznicí i jinde. Více hluku a více boje. Jen ať se věznitelé vztekají. Ať klidně reagují dalšími opatřeními. Já i vy přeci víme, že i kdyby mě zavřeli do té nejizolovanější díry, tak mi anarchistická solidarita vždy přinese mnohem více, než mi oni mohou svými opatřeními sebrat. Díky vám se můj život v cele stává snesitelnějším. Jsem vám vděčný. Myslím na vás a mám vás rád. Těším se na další projevy nespoutané solidarity.

 

Solidarita žije – boj pokračuje!
Lukáš Borl z Litoměřické věznice
https://antifenix.noblogs.org/post/2016/10/26/jen-at-se-vztekaji-lukas-b/

Posted in A-info, Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with .


Jsme ozbrojeni společnými touhami

Anarchistická povaha je jako divoká šelma v lese. Nikdo ji nedokáže zkrotit. Ani policie ani soudy. Ani buržoazní morálka, kterou nám perou do hlavy už od dětství.
Říkají nám: “Držte hubu a krok a necháme vás být.” Ozvěna našich slov je ale stále budí ze spaní.
Říkají nám: “Zapomeňte na své sny.” My ale dál sníme o věcech, které se stávají noční můrou.
Jme snílci, ale nejsme jediní. Jsou tu tisíce dalších, co mají stejné touhy. To proto se autority bojí našich snů. Vědí, že proti jejich moci stojí snící davy ozbrojené společnými touhami. Lidé, kteří své sny uskutečňují navzdory zákazům mocných.
Pokutování, mlácení, strašení a věznění. Tím vším nás chtějí zastavit, ale selhávají. Oni stále věří nesmyslné myšlence o podrobení všech a všeho. Narážejí ale na vzpurnou povahu těch, kteří nechovají respekt k nikomu, kdo chce vládnout druhým.
Vládnout znamená utiskovat. A kde je útisk, tam není svoboda a spravedlnost. To proto hledáme cesty, které vedou k anarchii.

 

Lukáš Borl z Litoměřické věznice – 22.9.2016

 
https://lukasborl.noblogs.org/jsme-ozbrojeni-spolecnymi-touhami/

Posted in A-info, Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with .


Konec hladovovky Alfredo Cospito a Anna Beniamino

V sobotu 22. října ukončili naši anarchističtí soudruzi Alfredo Cospito a Anna Beniamino protestní hladovku. Alfredo ji držel od 3.10. a Anna od 10.10.. Jejich držení na samotce, kvůli kterému hladovku začali bylo totiž zrušeno.

Boj neskončí, dokud bude stát poslední vězení!
Smrt státu!

 

http://actforfree.nostate.net/?p=25394

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , .


Antagonistické násilí

antagonisticke_nasiliAntagonistické násilí: Přístupy k ozbrojenému boji v městském prostředí z anarchistické perspektivy

Na textu, který nyní můžeš číst, byla radost pracovat. Potěšil nás jednak svým obsahem, ale i svojí formou. V našem prostředí se historie radikálního anarchistického hnutí omezuje pouze na útržky z chicagského Hay marketu, na něco málo o Kronštadtu, na mlhavé představy o osudu Sacca a Vanzettiho a samozřejmě na skazky ze španělské občanské války. Jedinou „neoficiální historii“ pak psalo pouze syndikalistické hnutí. Máme radost, že toto informační vakuum bylo vyplněno alespoň stručným historickým přehledem boje, který stojí na zcela odlišných základech. Na ozbrojené konfrontaci dominantní moci, na nesmlouvavém útoku na jeho představitele a symboly. Historie městských guerrilových skupin tak přináší rebelujícímu duchu nejen inspiraci, ale i oporu. Jak vidno, bojovné skupiny a jednotlivci nebyli nikdy v historii přijímáni oficiálním hnutím, přesto neztráceli odvahu a dál prováděli své útočné akce.

Historie však není tím hlavním, čím se text zaobírá. Hned v úvodu se autor rozchází s jakýmikoliv pomýlenými představami o nenásilném odporu vůči moci Státu a předkládá kritický koncept násilí. Nemluví o samoúčelném ničení, ale o nesmiřitelném a neústupném aktu neustálé vzpoury a boje – o antagonistickém násilí. Mluví o negaci smířlivého postoje a snah vyjít Státu vstříc kompromisy a dohodami. V žádném případě tedy neoslavuje zbraně a násilí v nějaké surové formě, naopak antagonistickým násilím zdůrazňuje nutnost čelit násilí, kterému je každý člověk vystaven den co den prostřednictvím moci kapitalismu a Státu.

Zároveň se však autor snaží vyvarovat dogmatismu a slepému následování jedněch prostředků boje. Sám zdůrazňuje, že učit se z ozbrojené kritiky je způsob, jak neopakovat chyby. Nevystupuje v roli anarchistického mesiáše s patentem na pravdu, odmítá však opakovat chyby, které byly napáchány oficiálním hnutím a jeho legálním přístupem k anarchismu.

Samotný text vznikl jako příspěvek do debaty mezi mexickými soudruhy v Anarchistickém informačním centru (CEDIA), která se konala v Mexico City 8. 10. 2011

Edice Černé Internacionály

 

Posted in A-info.

Tagged with , .


Litoměřice: Vyjádření solidarity s vězněným anarchistou Lukášem Borlem

photo_2016-09-25_10-49-29-300x174

Včera večer proběhla další solidární akce s vězněným anarchistou a naším kamarádem Lukášem Borlem před vazební věznicí v Litoměřicích. V pořadí již třetí solidární hluková demonstrace se tentokrát neobešla bez silné policejní asistence.

Od místních jsme se později dozvěděli, že policie byla v pohotovosti již od pátku. Přestože k věznici jsme se dostali bez problémů, jen co se začalo skandovat “Lukáši jsme s tebou!” vyrojili se odevšad policisté, nasazeni byli také těžkooděnci a policisté se psy z vězeňské služby. Začala perlustrace a dohadování s policisty. Rozdělili jsme se na skupinky a byli nuceni chtě nechtě odejít, věznice byla kompletně obklíčena policisty.

Věříme, že se naše slova solidarity dostali až do
Lukášovi cely, že nás přesto slyšel. Děkujeme místním lidem, kteří se nás zastali, po tom co jsme byli nezákonně vyhazování z okolí věznice.


Jednoho z demonstrantů skupina čtyř těžkooděnců donutila si kleknout na zem a následně mu zabavili vlajku a vyhodili přes plot protějšího domu. Dle jeho slov mu jeden z policistů vyhrožoval zabitím.

Solidární akce budou pokračovat! Očekávejte nás!


Dále přinášíme pohled na tuto akci jedné účastnice této solidární hlukové demonstrace.

Přinášíme Vám pohled účastnice třetí solidární hlukové demonstrace v Litoměřicích.

 

 

https://safed.noblogs.org/post/2016/09/25/litomerice-vyjadreni-solidarity-s-veznenym-anarchistou-lukasem-borlem/

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , , , .