Skip to content


Dopis anarchistického soudruha Alfreda Cospita (Itálie)

alfredo_cospito_soud

Poznámka: Tento dopis byl napsán Alfrédem během jeho nedávné protestní hladovky, která začala 3. října a skončila 25. října, poté, co jej jeho věznitelé propustili z izolace.
Vězení Ferrara, Itálie

 
Valentina, Danilo, Anna, Marco, Sandro, Daniele, Nicola, přátelé, bratři, sestry, soudruzi, kteří byli uvězněni.

 
Měl bych vyprávět ten stejný starý příběh o další výrobě zločinců. Namísto toho ale chci mluvit o důvodech, proč byli tito lidé uvězněni. Bratři a sestry byli uvězněni, protože zaútočili. Byli již unaveni čekáním. Ignorovali rozhodnutí většiny a uskutečnili své akce.

 
Zůstávám velkým optimistou, protože logika toho, že 1 + 1 = 2 mi říká, že soudruzi, kteří udeřili jsou stále na svobodě, takže jsou schopní udeřit znovu.

 
Moc nepoužívá svůj represivní aparát náhodně. Dnes se snaží izolovat a anihilovat část anarchistického hnutí. „Malou“ část, která ale byla schopna zpřetrhat okovy, které ji poutaly ke „starému sociálnímu anarchismu.“

 
K tomu sociálnímu anarchismu, který se sebevražedně a kompulzivně žene směrem ke „konsenzu za každou cenu.“ Čímž jen nepřetržitě rozmělňuje své ambice.

 
Tato vize „nikdy nepřekročit meze“ Moci velmi vyhovuje. Na druhou stranu ale děsí ty anarchisty, kteří odmítli tento „konsensus,“ který jim svazuje ruce. Tito anarchisté věří, že pouze prostřednictvím akcí se mohou zrodit nové strategie, které ukáží cesty, kterými se lze vydat. (Nejedná se o akce, které vycházejí z abstraktních teorií nebo z hledání cest, které by sledovali „lid“.).

 
Nehodlám komentovat „obvinění“ ani takzvané „důkazy.“ Jediné, co bych chtěl říct je, že bratři a sestry z FAI-FRI vždy jednali s hlavou hrdě vztyčenou, zatímco stáli proti prasatům v černých uniformách. Jejich vlastní hodnoty, jejich vlastní akce, přebírání zodpovědnosti, plivání do obličejů těch prasat, stejně jako jsme to udělali mi v Janově.

 
Mojí hlavní prioritou není vyjít z vězení za každou cenu, ale dostat se ven s hlavou vztyčenou, bez toho, aniž bych musel popřít cokoliv z toho, čím jsem byl a čím jsem i nyní.

 
Dostanu se ven všemi prostředky. Vše ale bude záležet na mých schopnostech a síle, stejně jako na schopnostech mých bratrů a sester, kteří jsou venku. Ale rozhodně se dostanu ven s hlavou hrdě vztyčenou.

 
Moje spoluúčast patří bratrům a sestrám ze skupin FAI “Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini,“ FAI-RAT(Rivolta Anonima Tremenda), a Narodnaja Volja – FAI, ať už se jedná o kohokoliv a ať už jsou kdekoliv.

 
Moje spoluúčast patří všem anarchistům praxe, kteří povstávají v nových formách skoro po celém světě po období dlouhého spánku.

 
Vpřed a beze strachu!

Budoucnost je naše.

Myšlenky a dynamit!

Alfredo Cospito

prostřednictvím CNA, Traces of Fire, InsurrectionNews
https://325.nostate.net/2016/11/02/letter-of-anarchist-comrade-alfredo-cospito-italy/

 

Posted in A-info, Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with , , .