Skip to content


Dejme veganství stranou a začněme znovu bojovat

Dejme veganství stranou a začněme znovu bojovat

Nepíšeme tento text s tím záměrem, abychom otevírali diskusi se širokým anti-speciestickým hnutím (které je dávno mrtvé a pohřbené pod tíhou svého vlastního filozofování a samozvaných řečníků). Píšeme jej proto, abychom zdůraznily prostý fakt, že jsou v hnutí za osvobození zvířat i tací, kteří jsou vedeni revoluční silou, kterou chtějí využít proti vykořisťování zvířat.

Ačkoliv se může zdát, že je veganství odmítnutím metodického utrpení a vykořisťování zvířat a tudíž je způsobem, jak nepodporovat ty, kteří je systematicky vraždí, domníváme se, že se jedná o pouhý první krok směrem k tomu, co považujeme za trajektorii k osvobození zvířat od všech forem nadvlády. Znovu a znovu vidíme tendence, které se ve veganství objevují jako prostředky Osvobození zvířat. Ve skutečnosti se ale týkají pouze symbolické a společenské podstaty masa a mléčných prostředků. Nikdo si snad nemůže seriozně myslet, že jejich dieta může uštědřit smrtelný úder průmyslu vykořisťujícímu zvířata. Ve skutečnosti veganství brojí proti kolektivní představivosti.

Být veganem/vegankou (jakkoliv eticky) a myslet si, že tímto způsobem může být ukončeno vykořisťování nebo dokonce mohou být ostatní zvířata OSVOBOZENA je zavádějící a nebezpečné, protože to je snaha o pacifikaci vzdoru.

Je to to samé, jako když bychom se domnívali, že nejít k volbám může svrhnout systém. Pokud nejdeme volit, je to proto, že jsme se rozhodli, že nebudeme vkládat rozhodování o našich životech do cizích rukou. Pokud nejdeme volit, je to proto, že odmítáme tento systém. Ale věřit tomu, že prosté nevolení může pohnout miskami vah v náš prospěch je naprosto naivní.

Namísto toho, aby se zažehly nové plameny, tak se zháší oheň revoluční akce za osvobození zvířat. Hasí jej každé prohlašování veganství za politický akt opozice. I když vnímají obklopující realitu a analyzovaly vztahy moci ve společnosti, na základě čehož upravili své jednání ve vztahu ke svému svědomí, nejedná se o projev revolty. Je to odvržení vykořisťovatelské praxe, nikoliv opravdový odpor. To nevyhnutelně ovlivňuje rozsah výběru jídla a z toho důvodu může být jednoduše absorbováno kapitalistickým systémem. Jediný způsob, jak se dostat z této slepé uličky je vytvořit nekooptovatelný konflikt. Toho může být dosaženo jedině tehdy, pokud analýza dynamiky nadvlády nebude směřována k jednomu konkrétnímu vykořisťování, ale povede k identifikaci struktur a rolí, které vytvářejí a udržují svoji (ekonomickou a společenskou) moc prostřednictvím vykořisťování. A zároveň udeří na kapitalistické mechanismy, které produkují utrpení zvířat.

Revoluční potenciál zvířecího utrpení bude realizován tehdy, budeme-li schopni se k němu postavit správným směrem a se správnými nástroji: Osvobození zvířat vnímá vykořisťování zvířat jako první krok ke komplexnímu zpochybnění celého autoritářského systému. Jedním ze silných bodů hnutí za osvobození zvířat vždy bylo obhajování radikálních praktik, vytváření vysoké úrovně konfliktu vůči těm, kteří byli považováni za odpovědné za vykořisťování zvířat. Permanentní konflikt je totiž schopný omezit fungování konkrétních institucionálních praktik. Boj za osvobození zvířat vždy otevřeně podporoval jakékoliv útoky proti těm, kteří byli zodpovědní za spáchání otroctví na jiných zvířatech. Boj, který chápe instituce, jako první formu ustanovení speciesismu a antropocentrismu, jako legitimizaci anihilace všeho živého. Z toho důvodu tento boj nikdy nevstoupí do dialogu s někým, kdo mluví naprosto odlišným jazykem.

V tomto smyslu nemůže být žádný proces komercionalizace nikdy schopen přeměnit radikální boj do jakékoliv módy, natož do produktů supermarketů a restaurací (nezáleží na tom, jestli jsou tyto společnosti veganské nebo nikoliv, jakmile odmítneme své konzumeristické role). Je naivní si myslet, že slovo vegan vyjadřuje absenci krutosti. V současné společnosti není nic co by postrádalo vykořisťování. Nikdo nemůže jen tak vypadnout ze světa, ve kterém žijeme. Dokonce ani vegani, kteří nechodí nakupovat do supermarketů. Buď genocidu podporujeme, nebo proti ní bojujeme. Nejsou žádné jiné alternativy. Nikdo se tomu nemůže vyhnout pouhým pečlivým výběrem svého nakupovaného zboží.

Je nemožné zůstat zticha. Pokud budeme mlčet, stáváme se komplici. Je možné se toho zřeknout a odsuzovat to. Ale kromě toho je zde ještě možný útok na struktury a lidi, kteří jsou odpovědní za tuto genocidu.

Vyvíjením etického konceptu u kterého začíná boj za osvobození zvířat se dostáváme k reálnému revolučnímu konfliktu proti těm, kteří utlačují a vykořisťují nás samotné.

Měli bychom jít vstříc světu, kde nejsou trosky a zmar pozůstatkem po jakékoliv výrobě (veškeré, dokonce i veganské). Světu, kde nebudou eko-friendly (chytré, udržitelné a odpovědné) produkty, protože v něm nebudou žádní producenti.A tento svět nebude možný dřív, než zničíme ten, ve kterém se právě nacházíme. A z toho důvodu potřebujeme obnovit důstojnost boji za osvobození zvířat a vrátit jej na jeho revoluční trajektorii (ne jenom ve smyslu filosofickém, ale i v jeho radikální praxi). Aby byly myšlenky a přímé akce striktně propojeny a stali se plodným zázemím pro další permanentní konflikty.

Pokud je v současném antispeciestickém hnutí tou nejdůležitější věci vyostření dělící linie, která existuje mezi „etickým“ a „dietetickým“ veganstvím, pak se všichni ti norci, koroptve, křepelky, prasata, bažanti a další si budou muset najít nějaký vlastní autonomní konflikt a uprchnout ze zajetí sami. Protože etické veganství je mnohem více zaměřené na svoji ideologickou čistotu než na přímé akce a vytváření prostředí, ve kterém jsou tyto strategie podporovány a rozšiřovány.

Monoke

P.S. Pokud budou supermarkety a obchody se zdravou výživou nabízet nepřeberné množství bezmasých produktů, tak bychom rádi navrhli, aby vaše ruce strkaly do kapes vše, na co se podíváte.
________

 

 

Přeloženo z: actforfree.nostate.net
https://asociacealerta.noblogs.org/post/2016/11/04/dejme-veganstvi-stranou-a-zacneme-znovu-bojovat/
 

Posted in A-info.

Tagged with .