Skip to content


Útoky namířené proti policii v Bristolu (UK)

10/10/2010 – Akce proti policii, které se odehrály v noci z 8.10. na 9.10.:

1) Policejní garáž ve čtvrti Avonmouth byla snadným cílem, vhozeno 30 kamenů přes plot u vozidel.
2) Vozy firem CID regional HQ, Kenneth Steele House, Feeder rd. Plainclothes, včetně jednoho sportovního auta byly poničeny kameny.
3)Na stanici jízdní policie a oddělení psů v Bower Ashtonu byl napnut rybářský vlasec ve výšce 9 stop pro jízdní policii.

Vyberte si určitý čas a místo. Léčku.

Někteří rozhněvaní lidé nechtějí zůstat potichu. Bereme své myšlení jako zbraně. Nebude pěkné, když se co nejvíce lidí vysere na tradiční britské “držet se zpátky” a na respektování fízlů? A zároveň budou bojovat za změnu?

Solidaritu se všemi, ať už jsou ve vězení nebo mimo něj a bojují proti systému.

Určeno pro všechny, kteří byli zmláceni, zneužiti a zabiti fízly.

@

http://actforfreedomnow.blogspot.com/

Posted in A-info, Komuniké.

Tagged with , , .