Skip to content


Útok na zkušební úřad v Nottinghamu (UK)

19/1/2011 – “V brzkých ranních hodinách jsme poškodili Probation Services Office (úřad). Poškrábali jsme jejich 4 vozidla, propíchli pneumatiky a zalepili zámky. To samé jsme udělali se všemi dveřmi budovy.

Je to jen gesto, zdvihnutý prostředník směrem k vězeňskému systému, ke kapitalismu. Nesnášíme systém, který se pokouší ovládat naše životy, který vězní naše soudruhy, ale nás nezastaví. Tento průmyslový vězeňský komplex nadvlády si nás nepodrobí a my budeme odpovídat hněvem.

Tato akce byla provedena v rámci solidarity se všemi vězni. Nerozlišujeme mezi těmi, kteří byli uvězněni za svůj boj proti systému a těmi, kteří se do kriminálu dostali proto, že se nenarodili jako bohatí a mocní. Tato akce byla pro ty, kteří svůj život zasvětili boji proti systému, všem, kteří chtějí zničit vládnoucí třídu.”

http://325.nostate.net/?p=1612

Posted in A-info, Komuniké.

Tagged with , , .