Skip to content


Revoluční boj – dopis

Začátek soudního procesu s organizací známou jako Revoluční boj je naplánován na pátého října. Tento proces pokračuje v represivním útoku, který vede Stát od dubna 2010, kdy došlo k zatčení členů Revolučního boje a dalších bojovníků podílejících se na jeho aktivitách.

Hlavním cílem těchto zatčení, soudního procesu, ale také mnohaletých rozsudků k odnětí svobody, které zvláštní soud vynese, je snaha Státu zničit politickou hrozbu v podobě organizace Revoluční boj. Stát se tak snaží zlomit naši vůli bojovat a přesvědčit každého bojovníka a vzdorujícího člověka, že politická volba ozbrojené akce je beznadějná, nerealistická a bez šance na úspěch.

 

Stát chce využít možnosti politicky porazit organizaci Revoluční boj a nás všechny, kteří jsme zapojeni do jejích aktivit. Chce srazit na kolena ozbrojený boj a v této souvislosti zadusit touhu organizovat ozbrojený proletářský protiútok a tím pádem i vůli k ozbrojenému revolučnímu povstání proti režimu. Aktivity organizace Revoluční boj a represivní postup proti ní jsou součástí historického kontextu. Perzekuce, věznění, soudní proces a naše odsouzení jsou všechno projevy snahy zničit politickou sílu, jejímž cílem bylo a stále je, zhatit plány politických a ekonomických elit, které hodlají ve jménu vyřešení ekonomické krize finančně zničit většinu společnosti.

 

Ochrana ekonomické a politické integrity Státu před takovými hrozbami, jako je organizace Revoluční boj a eliminace jakéhokoli případného ozbrojeného pokusu o revoluční převrat, jsou žhavým tématem zvláště v poslední době, kdy se řecký stát chystá vyhlásit bankrot, zatímco řecká vláda, Mezinárodní měnový fond, Evropská centrální banka a Evropská unie útápějí zemi v hlubší a brutálnější formě útlaku a vykořisťování, kterou tato země nepoznala od konce druhé světové války.

 

V rámci represivního postupu proti Revolučnímu boji a jeho členům byli zatčeni soudruzi V. Stathopoulos, S. Nikitopoulos a C. Kortessis, kteří bodou čelit obviněním společně s námi. Soudruh K. Katsenas se stálé skrývá před zatčením.

 

Stát se kromě těchto čtyř soudruhů, kteří nejsou členy naší organizace, snaží rozšířit kruh svých rukojmých tím, že v říjnu 2010 dal zelenou vyslíchání osob v masovém měřítku. Ve stejnou dobu obdržela předvolání k soudu také Marie Beraha, která je družkou obviněného K. Gournase. Bude souzena spolu s námi pátého října. Takto se Stát snaží uštědřit osobní ránu soudruhovi K. Gournasovi, zlomit jeho vůli k odporu a podkopat samotnou organizaci Revoluční boj.

 

Přestože taktika masových výslechů nepřinesla očekávané výsledky ve formě dalších obviněných, byla bezpochyby další možností vyvinout na nás nátlak. Tato taktika zastrašování mnoha našich soudruhů měla za cíl izolovat nás od politického prostředí, ke kterému všichni patříme.

 

Stát se nás vždy snaží politicky izolovat, protože je to nutná podmínka k tomu, aby dosáhl svého cíle – politicky nás zničit.

 

Díky tomu můžeme chápat útok na Revoluční boj jako útok na naše další soudruhy a spolu s tím i širší politické a mezilidské vztahy v anarchistickém prostředí. Hlubší úsilí zastrašit kohokoli, kdo vzdoruje, je přece vždy cílem jakékoli perzekuce.

 

Jakožto členové Revolučního boje, kteří přijali politickou zodpovědnost za účast na aktivitách této organizace, se budeme odvolávat na význam a úlohu ozbrojeného boje, který bude naším hlavním argumentem.

 

Náš soudní proces bude bitevním polem, na kterém budeme čelit moci Státu a kapitálu. Budeme obhajovat stanoviska a aktivity naší organizace. Jinými slovy si budeme stát za svým názorem, že ozbrojený boj se postupem času prokázal jako nedílná součást revolučního hnutí a sociální revoluce. Budeme bránit ozbrojený boj, který je v současnosti vhodnější a aktuálnější nástroj než kdy jindy. Zvláště pak za nynějších podmínek způsobených ekonomickou krizí a moderní totalitou, za které jsou zodpovědné násilné praktiky finančních komisí, zvaných troika, Mezinárodním měnovým fondem, Evropskou centrální bankou a Evropskou unií. Tyto organizace nás uvrhli do područí mezinárodní finančnické elity.

 

Stejně jako vždy budeme obhajovat soudruha L. Foundase, člena organizace Revoluční boj, který zemřel během přestřelky s policií. Tento incident se odehrál během jedné z akcí naší organizace, která byla součástí přípravy útoku proti režimu. Útoku, který vychází ze strategie Revolučního boje a má za cíl konfrontovat současnou juntu Státu a kapitálu.

 

Jako členové Revolučního boje jsme pevní v prosazování názorů a stanovisek naší organizace z vězení a stejně takoví zůstameme i během nadcházejícího soudního procesu.

Aktivity a cíle naší organizace jsou úzce spjaty s bojem proti neoliberální globalizaci. Naše strategie a stanoviska vycházejí z pohledu na současnou ekonomickou krizi, která má za následek devalvaci ekonomického a politického systému v očích většiny společnosti. Tento boj je jedinečnou možností propagovat svržení Státu a kapitalismu.

 

Všechno, co jsme do této chvíle zveřejnili v našich textech psaných ve vězení, opět vyjde najevo v blížícím se soudním procesu.

 

Vrámci přípravy naší politické obhajoby jsme apelovali na mezinárodní solidaritu soudruhů, kteří se v minulosti zapojili do ozbrojeného boje za jiných ekonomických, politických a sociálních podmínek. Tyto soudruhy, kteří zůstali neústupní, nikdy nelitovali svých činů, vždy je bránili a zaplatili za ně roky strávenými ve vězení, jsme požádali, aby byli politickými svědky našeho procesu.

 

Naším cílem je poukázat na kontinuitu ozbrojeného boje skrze historický význam guerilly a jeho nutnost a názorovost, jako nezbytného prostředku revolučního hnutí. Jinými slovy, že ozbrojený boj za svobodu a revoluci je nepřetržitým procesem.

 

Věříme také, že je nezbytně nutné organizovat mezinárodní revoluční hnutí. Solidární prohlášení našich soudruhů, kteří jsou aktivní v jiných odvětvích našeho společného boje, jsou pro nás důležitými svědectvími o existenci anarchistického prostředí . Tito soudruzi tak svými slovy potvrzují jednotu a pestrost našeho společného boje za svržení moci, čímž se zbavujeme malicherných diskuzí na téma „legálnosti a nelegálnosti“ našich aktivit nebo rozdílem mezi „masovým a ozbrojeným bojem.“ Konec konců, všichni přece vycházíme z anarchistického prostředí a máme mnohaleté zkušenosti s účastí na masových akcích, demonstracích, squatování, střetech na ulicích a shromážděních, aktivitami v kolektivech a skupinách.

 

Stejně tak chceme zdůraznit požadavky Revolučního boje na zničení Státu a nezbytnosti sociální sebeorganizace a samosprávy přesně tak, jak jsme je propagovali skrze naši organizaci a texty psané ve vězení. Všechny tyto aspekty jsou odkazem tradičního anarchistického hnutí.

 

Ozbrojený boj chápeme jako strategický plán útoku proti svrchovanosti, zatímco se snažíme nazývat sociální problémy jejich pravými jmény. Naším cílem bylo vždy vyostření sociálního a třídního boje proti Státu a kapitálu, propagace ozbrojeného proletářského protiútoku za cílem svržení systému a zažehnutí sociální revoluce.

 

Konečně prohlašujeme, že naše zatčení ani uvěznění nás k nelibosti našich pronásledovatelů nezlomilo, ale naopak, že jsme silnější než kdy dřív.

 

Zvítězíme i navzdory nadcházející bitvě v soudní síni a létům vězení, ke kterým nás figurky systému odsoudí.

 

členové organizace Revoluční boj

Pola Roupa, Kostas Gournas, Nikos Maziotis

 

http://325.nostate.net/?p=3170

Posted in A-info, Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with , , .