Skip to content


Expropriace v supermarketu (Řecko)

Ve čtvrtek 20. října ráno provedla skupina asi padesáti anarchistů expropriaci v supermarketu ve městě Patras. Skupina vyvlastnila velké množství potravin, které byly ihned rozdány lidem na nedaleké tržnici. Během akce anarchisté rozdávali toto prohlášení:

Nejsme žádní Robinové Hoodové, ani lidé, kteří si už vyřešili své problémy a tak dělají revoluci, jak nás budou líčit kecalové z médií. Neprovedli jsme tuto akci, protože bychom byli nějací spasitelé. My nechceme být ničí spasitelé. Jsme prostě lidé, kteří pochopili, že člověk získává životní perspektivu jen prostřednictvím boje. Jsme lidé, kteří žijí vedle vás a dnes jsme se rozhodli ukázat jednu z cest, jak se odpoutat od mizérie a získat zpět naše životy. Taková gesta jsou akcemi, které se odehrávají tady a teď, ale naše mysl a naše srdce směřují ke světu rovnosti, solidarity a vzájemné pomoci, ke světu individuální i kolektivní svobody.

https://thisisourjob.noblogs.org/post/2011/10/26/supermarket-expropriated-in-patras-greece/

Posted in Info.

Tagged with , , .