Skip to content


Text od CCF a Andrease Tsavdaridise o Mauricio Moralesovi (Řecko)

Opravdový život možná může skončit brzy, ale ten prázdný možná ani doopravdy nikdy nezačne.

Neúnavná válka proti tomuto světu a jeho civilizaci má svůj vlastní kalendář. Kalendář ohně, na jehož stránkách přicházejí k životu tisíce a tisíce nepřátelských akcí mezi anarchisty praxe a dominancí. Kalendář vzpomínek proti zapomnění, které se pod svůj temný závoj snaží skrýt všechny ty okamžiky, kdy se sama anarchie ozbrojuje a vydává se do ofenzivy. Kalendář cti všem našim bratrům, kteří padli na nebezpečné cestě za Důstojností, Svobodou a Anarchií. Ovšem i když padli, nejsou ztracení. Přežívají mezi námi. Jsou přítomní v každém okamžiku boje proti existujícímu, v každém okamžiku, kdy se spřádají temné plány a spiknutí. Přežívají skrze akty pomsty a budou nadále přežívat tak dlouho, dokud tady bude ozbrojené svědomí připravené svou negaci přeměnit v akce.

Kalendář, ve kterém náš bratr a anarchistický soudruh Mauricio Morales má svou vlastní stránku popsanou inkoustem vzpomínek, které prahnou po odplatě…

Ozbrojte se a staňte se násilnými, nádherně násilnými až do doby, než vše exploduje… Ozbrojte se a bojujte proti státnímu terorismu, zapalujte, kujte pikle, sabotujte a buďte násilní, nádherně násilní, fyzicky násilní, vědomě násilní…“

Mauricio Morales

22. května 2009 se černý den probudil ve své temnotě. Náš bratr Mauricio Morales, měnící svá slova v činy, zamířil do školy vězeňských dozorců v Santiagu v Čile s plánem vyhodit ji do vzduchu. Ale bomba, kterou nesl, vybuchla předčasně a on padl dřív, než byl schopný naplnit svůj útočný plán.

Náš soudruh ale nebyl zapomenut. Nyní mu po pěti letech byly věnovány tucty útoků po celém světě, které mu vzdávají čest způsobem, který si zaslouží.

V našem světě neroníme slzy za naši smrt, nestavíme památníky a nelpíme na ubohých formalitách. Neseme si naši smrt v našich srdcích. Neseme si ji s sebou v těch nelítostných okamžicích, ve kterých anarchistický útok narušuje pořádek tohoto světa.

Anarchie nemá ani oběti, ani hrdiny.

Anarchie má paměť životních forem, která ctí své životy i s jejich smrtí, a ne stínové zombie, které den co den vzdávají žitím čest své pomalé smrti.

Mauri je na naší straně. Je to soudruh, kterého jsme nikdy nepotkali, ale se kterým jsme sdíleli stejnou vášeň pro zničení tohoto světa. Sdíleli jsme s ním stejnou touhu jednat agresivně podporujíce neustálé anarchistické povstání. Kdokoli z nás by mohl být na jeho místě a proti cítíme, že je jedním z nás a že na něj nikdy nezapomeneme…

Nic není u konce

Stále je co dělat…

Za nás, za naši smrt…

Protože oči smrti – naší smrti – jsou jasným meteorem, který těká sem a tam v neustálé snaze najít si k nám cestu…

Oči naší smrti k nám promlouvají o „smyslu“ života, ukazujíc nám skrytý plamen, který osvětluje naši záhadu…“

Renzo Novatore

Uvěznění členové Conspiracy of Cells of Fire FAI/IRF

Andreas Tsavdaridis – Komando Mauricia Moralese – FAI/IRF

Posted in A-info.

Tagged with , .