Skip to content


Panos Mihalakoglou odmítá jídlo v solidaritě s CCF

V zápase a válce, ve které žijeme, jak uvnitř tak vně vězení, žádný kamarád není sám. Pokud jde o mstivost, kterou protiteroristická jednotka a zvláštní apelační vyšetřovatelé ukázali příbuzným a přátelům členů CCF, maličkost, kterou můžu udělat, vzhledem k tomu, že jsem uvězněný, je odmítnout vězeňské jídlo.

SOLIDARITA JE NAŠE VELKÁ ZBRAŇ

NIC NENÍ UKONČENO, VŠECHNO POKRAČUJE

středa 4.3.2015

Panos Mihalakoglou – Anarchistický vězeň Války

 

http://325.nostate.net/?p=15093

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , , , .