Skip to content


Útok na řeckou ambasádu (Polsko)

embasy_greek_poland

Ve spontánní odpovědi na volání sítě uvězněných sociálních bojovníků jsme ráno prvního dubna provedli symbolickou akci solidarity – která na sebe vzala podobu zpustošení průčelí řeckého velvyslanectví ve Varšavě v Polsku. Symbolickou, protože skutečná vzájemnost je prokázána v každodenním zápasu proti našim nepřátelům. Reputace řeckého Státu je již poskvrněná, takže pouze fasáda velvyslanectví byla čistá.

Revoluční pozdravy z Varšavy!

Svobodu příbuzným CCF, a všem vězňům na světě!

Dva anarchisté

 

http://325.nostate.net/?p=15705

Posted in A-info, Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with , , .