Skip to content


Solidaritou proti operaci Fénix

V úterý 28. dubna zahájila česká policie, zřejmě inspirovaná svými evropskými kolegy, sérii protianarchistických akcí sdružených pod hlavičkou „Operace Fénix“. V rámci ní došlo k zatýkáním, výslechům, domovním prohlídkám a zabavení serverů. Tři anarchisté zůstali za zdmi vazební věznice, další budou souzeni na „svobodě“.

Celá akce byla policií prezentována jako zásah proti teroristům – této nálepky se poté velmi ochotně a pohotově chopila média, díky čemuž se podařilo uměle vyvolat a živit paniku, jež celý zásah pomohla ze strany veřejnosti legitimizovat.

Akce vedené s cílem potlačit sílící anarchistické hnutí v Česku nejsou nikterak překvapivé, protože náš boj proti nerovnosti skrze sebeorganizaci, probíhající mimo oficiálně fungující instituce a judikaturu, je pro stát nežádoucí.

Lekci o „terorismu“ nám tak dávají ti, kteří sami neváhají teroru a bezpráví využívat – ať už jde o policejní represe, války vedené armádami, asociální zákony vytvářené politiky, všudypřítomný kamerový dohled posvěcený městskými samosprávami nebo vykořisťování ze strany zaměstnavatelů.

Takže kdo jsou tu ti skuteční „kriminálníci“ a „teroristé“?

Zatčení a obvinění jsou našimi druhy, a pokud jsou teroristé oni, pak my též. Budujeme soudržnost, vytváříme alternativy a poukazujeme na to, kdo nás okrádá a vykořisťuje!

Žádáme okamžité zastavení policejních perzekucí!

Zastavení stíhání a stažení všech obvinění!

Vyjadřujeme našim druhům solidaritu a budeme pokračovat v boji!

 

image2

 

přes kontaktní formulář

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with .