Skip to content


Chile: Anarchista Enrique Guzmán opouští věznici

Po téměř dvou měsících hladovky companeros Juana Flores, Nataly Casanova, a Guillermo Durán, byl dnes (5. června) jeden z nejdůležitějších požadavků dosažen: kamarád Enrique Gúzman byl přesunut z vězení do plného domácího vězení. Zatímco toto je ohromný krok, zůstáváme ostražitý pro odvolání, ve kterém se žaloba jistě pokusí vrátit našeho kamaráda do vězení, tím že bude nálehat na logiku pout přátelství a kamarádství, jak to zkouší od začátku.

Po víc než 8 měsících vyšetřování a stálého obtěžování a nepřátelství vůči jejich rodinám a nejbližším, se dnes companeras znovu usmívají, protože jeden z jejich bratrů mohl opustit zdi, jež chtějí obklopit jeho nekontrolovatelnou solidaritu.

Zůstáváme ostražití pro rozhodnutí, která přijdou od companeras v dalších dnech.

Protože žádné jejich zdi ani klece nebudou schopni skoncovat s bojem za totální osvobození !

Protože kdokoli zapomene na kamarády oddělené ve vězeních kapitálu zapomene na válku samotnou !

Solidaritu a akci s Juanem, Nataly, Guillermem a Enrikem!

CAVJ.

http://waronsociety.noblogs.org/?p=9539

h2

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , .