Skip to content


Oznámení o poslední represivní operaci v Barceloně

Solidarita s uvězněnou aktivistkou ve věznici Soto de Real v Madridu!

Ve středu 13. dubna v 5 ráno při operaci katalánské policie (Mossos d’Esquadra), byly provedeny domovní prohlídky ve dvou soukromých domech a v komunitním centru „Blokes de Fantasma“ kde bylo zadrženo na dvanáct hodin dvacet lidí, kteří žijí v budově.
K obvyklému rabování a ničení, které vždy doprovází jakoukoliv domovní prohlídku, operace vedla k zatčení aktivistky, která již byla uvězněna při operaci Pandora, a na kterou byl vydán od 11. dubna evropský zatykač na základě obvinění z účasti na loupežném přepadení banky v Německu.
Po jejím převozu ke španělskému Vrchnímu soudu, soudce Eloy Velasco nařídil její preventivní zadržení a po té byla převezena do vězení Soto de Real. Jelikož je rovněž stíhaná v procesu Pandora. S pomocí jejího advokáta i ona sama vyjádřila své přání nebýt vydána do Německa a setrvat v preventivní vazbě do zahájení soudu procesu Pandora, Vrchní soud bude muset rozhodnout, zda dočasně pozastaví její extradici do Německa, či nikoli.

mani13a-400x260

Z německého tisku jsme se dozvěděli, že k vyvlastnění banky došlo před dvěma lety ve městě Aachen, během kterého opět podle tisku skupina lupičů odcizila značné množství peněz z banky, aniž by došlo k jakémukoliv zranění nebo osobní škodě.
Bez ohledu na vývoj soudního procesu, chceme soudružku veřejně podpořit a hájit její politické cíle a revolucionářské aktivity jako vlastní. Hovoříme o bojovnici a anarchistce, která je po celá léta aktivní v boji proti rasismu, feministkých a anarchistických projektech v Barceloně a vždy solidární s pronásledovanými lidmi, přítomná na veřejnosti a vždy ochotná pomoci tam, kde je to možné, je to velkorysý, veselý a usměvavý člověk, pevně bojující proti všemu, co to vnímá jako nespravedlivé.

Pokus médii proměnit ji ve veřejné nebezpečí, nemůže být více perverzní. Zvlášť, když tato mediálně zmanipulovaná operace předkládá jako oběti banky, čím naprosto převrací realitu, ve které žijeme, kde se dostává úcty těm, kdo nás okrádají, vykořisťuji, podvádí a vystěhovávají již po celá léta, zatímco ti kteří proti jejich systému a politice kladou odpor a odváží se na ně zaútočit, jsou za to kriminalizováni. Je nám zcela lhostejné, zdali je vězněná soudružka za tyto loupeže ve skutečnosti odpovědná. Vyvlastnění bank je eticky korektní a politicky legitimní praxe a způsob boje, který je součástí historie každého revolučního hnutí. Navzdory neustálým pokusům vládnoucích orgánů degradovat tuto metodu na „běžnou trestní činnost“ konanou za účelem vlastního zájmu a individuální chamtivosti, pravdou je že vyvlastnění je historicky často opakujícím se činem: Na počátku dvacátého století anarcho-syndikalistické skupiny loupili banky za účelem financování držených stávek nebo na pomoc rodinám vězňů, různé autonomní skupiny 70-80 let jako MIL, OLLA nebo Erat (vytvořený pracovníky SEAT), odváděli peníze nahromaděné bohatými na různé projekty vykořisťovaných bojujících dělníků. Nemůžeme zapomenout ani na antifašistické gerilové skupiny jako jsou Maquis konkrétně na příklad Quico Sabate nebo José Luis Facerías kteří v poválečném období přepadávali banky za účelem financování odboje proti režimu generála Franco. Nedomníváme se, že čin vyvlastnění, ať už jako vyjádření taktického politického boje, anebo jako forma sociálního lupičství je něco zavrženíhodné, ba naopak, je to způsob jak dostat zpět to, o co nás banky okrádají a vymanit se z pout pracovního vykořisťování a nezaměstnanosti. To že existují lidé, které přestane bavit být systematicky využívána legalizovanou mafií, potvrzuje nejen to, že „nejsme zboží v rukách politiků a bankéřů“, ale i to že lidská povaha se vzdoruje, jen pokorně přijmout diktaturu kapitálu.

Policejní a mediální hon rozpoutaný v souvislosti s těmito loupeži v Německu nemůže zavinit ztrátu naší perspektivy nebo nás zmást o tom kdo je nepřítel. Skutečným nebezpečím veřejnosti je moc zastoupena zločinci jako Angela Merkelová a Wolfgang Schäuble, moc, která nevyprázdnila jen několik trezorů, ale celé sociální bohatství národů a území. Je to moc nadnárodních elit, které odsoudili miliony lidí k bídě účelným zavedením úsporných opatření ve svém neoliberálním a imperialistickém projektu. Zatčení naší soudružky je jen další důvod k tomu abychom se postavili těmto elitám a systémem, který representují, je to systém poháněný jen chamtivosti a honem za kapitálem, který je vlastněn jen v několika málo jedinci a to na úkor a utrpení ostatních. Ani policie, ani masivní propaganda nemůže zakrývat to, co je již všem zřejmé, a to je, jak řekl jisty básník, co je to za zločin banku vyloupit ve srovnání s tím ji založit?

Za okamžité propuštění aktivistky uvězněné v Madridu!

Pro zastavení procesu extradice!

Solidarita s autonomním sociálním centrem Blokes Fantasma a všech pronásledovaných bojovníků!

Dokud existuje bída, bude existovat rebelie!

Přátelé vězněné soudružky
15.04. 2016
Barcelona

 

https://anarchistblackcross.cz/2016/oznameni-o-posledni-represivni-operaci-v-barcelone/df

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , .