Skip to content


Tři měsíce vězení za blokádu vystěhování

Dne 27. dubna 2016 dostal tři měsíce bezpodmínečného vězení Łukasz Bukowski, člen poznaňské Anarchistické federace. Łukasz byl obviněn a následně odsouzen za napadení veřejného činitele v souvislosti s vystěhováním Katarzyny a Ryszarda Jenczów z domu v ulici Dąbrowskiego v Poznani. Aktivista v protestu proti vystěhovalecké politice a postupu policie odmítl zaplatit pokutu, která se následně změnila na veřejně prospěšné práce a po opětovném odmítnutí na odnětí svobody.
Łukasz Bukowski chce tímto způsobem upozornit na pokračující nevhodné příkazy k vystěhování a brutální způsoby, jakými jsou vystěhování prováděna a nekonají se jen v Poznani, ale celém Polsku. Odmítl zaplatit pokutu s tím, že když bránil vysídlované, postupoval adekvátně. Chce také upozornit na nerovné a nespravedlivé zacházení s nájemníky a zvyšující se represe lidí, kteří je brání.

luk1

K vystěhování Ryszarda a Katarzyny Jenczów (ženy v invalidním důchodu, několik let na vozíku) došlo 25. října 2011. Přes evidentní invaliditu paní Katarzyny se soud, rozhodující o příkazu k vystěhování, rozhodl neudělit manželům náhradní bydlení v podobě sociálního bytu.

K vykonání vystěhování bylo povoláno větší než malé množství policejní síly, která se objevila několik hodin před oficiální hodinou vystěhování, aby odřízla přístup ke vchodu i k samotnému bytu. Přesto se něco kolem sedmdesáti aktivistů a aktivistek snažilo tomu zabránit. Následně se přidali i obyvatelé přilehlých domů, ale v důsledku náhlých zdravotních potíží byla Katarzyny Jencz odvezena rychlou záchrannou službou do místní nemocnice. Soudní vykonavatel byt obsadil a zabezpečil.
V průběhu blokády byli zadrženy tři osoby, včetně Łukasze Bukowského. Łukasz se hájí tím, že obvinění z napadení veřejného činitele jsou neopodstatněná a jeho potrestání je jen způsobem odvety za kolektivní společenskou neposlušnost. Připomeňme, že policie v souvislosti s tímto konkrétním vystěhováním postavila před soud ještě dvě další osoby, kterým předhodila organizaci neohlášené demonstrace. Tyto dvě osoby byli soudem zproštěny viny.
Každý rok polské soudy rozhodnou příkazem k vystěhování o osudu 30ti až 40ti tisíc rodin. Soudní vykonavatelé jsou přítomni u osmi tisíc těchto vystěhování, nezřídka s asistencí policie. Zbylá část lidí se rozhodne dobrovolně opustit své bydliště ve schodě s rozhodnutím soudu. Hlavní příčinou k vystěhování bývá zadlužení z důvodu vysokých nájmů, nízkých platů a nestabilních forem zaměstnání, stejně jako nedostatku odpovídající sociální podpory. Proti vystěhovaným nájemníkům jsou často vynášeny výroky o příkazu k vystěhování bez náhradního (sociálního) bydlení. Podle Nejvyššího kontrolního úřadu tyto soudy nerespektují jejich ústavní povinnost vůči nájemníkům s nejnižším ekonomickým statusem, dlouhodobě nemocným, nezaměstnaným apod., kterým mají zaručit náhradní bydlení. Případ Katarzyny a Ryszarda Jenczów patří k výjimečně okatým, ukazujícím neadekvátnost a bezcitnost při vystěhování ze strany vládnoucích okruhů, které častěji reprezentují zájmy vlastníků nemovitostí a developerů.
Naše hnutí uznává Łukasze za politického vězně, vězně svědomí, který se tímto způsobem domáhá dodržování práv na bydlení a zastavení vystěhování. Jeho uvěznění pro nás znamená začátek nové kampaně zaměřené proti vystěhovávání, vysídlování celých domů a pošlápávání práv na bydlení. Stejně jako Łukasz se domáháme zastavení vystěhovávání a vyzýváme ke změně nespravedlivé bytové politiky, která je příčinou nejedné lidské tragédie. Oběťmi jsou často lidé z nejnižších sociálních vrstev.
Vyzýváme vedení města Poznaň, které slíbilo zastavit 250 příkazů k vystěhování z bytů patřících městu, aby zajistilo nájemníkům adekvátní podporu a zajistilo bydlení, které bude v jejich ekonomických možnostech a zajistí jim střechu nad hlavou. Ukažte reálnou vůli změnit bytovou politiku města.

Zároveň vyzýváme všechny členy a členky anarchistického hnutí i hnutí za práva nájemníků, k demonstraci solidarity s Łukaszem i všemi vystěhovanými nájemníky a oběťmi policejního násilí – možnostem projevů solidarity se meze nekladou. Inspirací může být soli demo z Poznaně nebo pozdrav z Palestiny.

Dost porušování práv na bydlení! Dost policejnímu násilí! Stop vystěhovávání!
https://www.youtube.com/watch?v=cWGXgq06JII&feature=youtu.be

Ahoj, právě jdu do vězení na tři měsíce, je to svým způsobem rozloučení s vámi. Formálně z paragarafu 222, kde se píše o narušení tělesné integrity policisty. Nesouhlasil jsem a nadále nesouhlasím s výrokem trestu, který vyřkl soud. Byl jsem odsouzen k takzvaným neplaceným, nuceným pracem – tedy otrocké službě. Nesouhlasím s trestem, protože se necítím být vinen. Důsledkem toho, jako výraz své svobody, jdu teď na tři měsíce do vězení.

Případ se týká situace, kdy jsme se snažili společně se skupinou Anarchistické Federace, sekce Poznań, blokovat vystěhování ženy se zdravotním postižením, která je na invalidním vozíku. Stát sám o sobě nebyl schopen a neměl ani snahu jí jakékoliv pomoci. Prostřednictvím soudního vykonavatele ji lupiči v uniformách ,tedy policie, vyhodili na ulici. Snažili jsme se jim v tom zabránit a kvůli tomu jsem byl obviněn z narušení nedotknutelnosti policisty.

Byla tu ještě možnost dovolání se práva, díky odstavci 2, který říká, že pokud policista jedná nevhodně, nehodně své uniformy, může soud snížit trest nebo ho dokonce zrušit. K tomu se ale soud neuchýlil. Vzal v úvahu pouze svědectví jediného policisty. Celý rozsudek je podle mého názoru velmi nespravedlivý, a proto se, jako výraz svého odporu, s vámi loučím a brzy na viděnou.

 

 

https://anarchistblackcross.cz/2016/tri-mesice-vezeni-za-blokadu-vystehovani/df

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , .