Skip to content


Propusťte trojici varšavských anarchistů!

cropped-banerwawa3-300x63

23. května 2016 policie zadržela trojici anarchistů ve Varšavě. Jsou obviněni z nelegálního držení výbušnin a pokusu o jejich použití proti policejnímu autu. Přestože de facto nedošlo k samotnému podpálení aut, policie i média je označují za teroristy.

Jedná se o vážná obvinění, kvůli kterým jim hrozí vězení od šesti měsíců do osmi let. Dne 24. května došlo na obvodním státním zastupitelství k prvnímu výslechu zadržených. Na jejich tělech se objevily viditelné známky mučení. Dne 25. května rozhodl krajský soud o vzetí do vazby po dobu minimálně třech měsíců. Od té doby se všichni tři nacházejí v izolaci, bez možnosti kontatku s rodinou či blízkými a během prvního týdne vazby jim byla odepřena možnost kontaktu s právníkem.

Masmédia, sloužící státu, poslušně kopírují oficiální propagandu. Začal hon, vytváření společenské hysterie a utváření obrazu státu ohroženého terorismem. Vláda a jejich nejhlasitější podporovatelé se tímto snaží ospravedlnit připravovaný protiteroristický zákon. Přiznačně, před odsouhlasením tohoto zákona, se v několika polských městech konalo několik falešných nahlášení bomby. Následně museli být evakuovány budovy bank, nákupních center nebo redakce tisku a televize.

Vlna represí proti anarchistickému hnutí roste. Dne 23. května policie navštívila čtyřikrát během dne jeden z varšavských kolektivů, který skrze obsazenou zahradu bojuje proti místnímu developerovi a zároveň se vlastní produkcí pokouší o potravinovou nezávislost. Od té doby je kolektiv neustále obtěžován policejními návštěvami. V Krakově došlo k prohledání bytu a vyslechnutí osoby, která založila na sociální síti skupinu vysmívající se právě probýhajícím obviněním ze strany policie. Ve Varšavě se šíří informace o pokusech o uplacení lidí z anarchistického prostředí a pokusy o kontrolu míst, které jsou pro hnutí důležité.

Téměř ve stejné době policie zavraždila Igora z Wroclawi. Bylo by marné hledat okamžité reakce a rozhořčení ze strany politiků, novinářů, policie nebo odborníků na terorismus. Málokterý novinář píše kriticky v momentě, kdy policie zabije člověka. Přesto jsou policejní vraždy pouhou špičkou ledovce. Vydírání, bití, bezplatná ochrana zájmu vlivných osob – každý rok dojde k 16ti tisícům stížností na postup policie. Pouze pět procent uzná vláda za opodstatněné.Z důvodu mediálního ticha i zamlčování se policiejiž několik let cítí beztrestně.

Atmosféra lovu na celé spektrum anarchistického hnutí slouží k vytvoření povolení k represím a kontrole skupin, zabývajícími se konfrontací s nejvlivnějšími zájmovými skupinami v zemi. Anarchistické hnutí se angažuje mimo jiné i ve skupinách za práva pracujících, za práva nájemníků, ekologických, antirasistických nebo bojujících proti drancování země. Postupuje nekompromisně za společenskou spravedlnost a proti útlaku ekonomických a politických elit. Mnohaletá absence společenské kontroly nad policií dovoluje státu nekontrolovatelné násilí proti osobám, které se vzepřou systematickému útlaku v různých sférách společenského života.

V tuto chvíli potřebujeme rázný projev solidarity se zadrženými a zároveň proti nadcházejícím útokům ze strany státu! Počítáme i s Vaší pomocí při solidárních akcích v různých městech. Je také možnost přispět na náklady spojené s právním zastoupením a finanční podporou zadržených.

Nenecháme se zastrašit! Svobodu pro varšavskou trojku a všechny rukojmí státu!

 

https://voiceofanarchopacifists.noblogs.org/post/2016/07/08/propustte-trojici-varsavskych-anarchistu/

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , , .