Skip to content


Videoreport z hlukové demo // Videoreport from a noise demonstration

7.9.2016

Včera v noci se skupinka několika přátel sešla před vazební věznicí v Litoměřicích, aby pozdravila a podpořila zadrženého anarchistu Lukáše Borla. Tato malá demo je důkazem, že i malá skupina lidí může udělat pořadný kravál, který lidé drženi za mřížemi nemohou přeslechnout.

Jakákoliv další podpora je vítána. SVOBODU PRO LUKÁŠE, PRYČ S VĚZENÍMI!


Last night a small group of friends gathered around custody jail in Litoměřice to greet and support an imprisoned anarchist Lukáš Borl. This little demo was proof that even a small number of people can make loud mess which people behind bars have no chance to miss.

Any kind of further support is welcome. FREE LUKAS, DOWN WITH PRISONS!

 

https://antifenix.noblogs.org/post/2016/09/07/videoreprt-z-hlukove-demo-videoreport-from-a-noise-demonstration/

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , , .