Skip to content


Aktuální informace o zátazich proti anarchistům v Itálii

Svobodu pro zadržené – ANNA, MARTINO, NICU, ROBERT, STEFI a STREGO!!!

Aktuálně 6/4/11: pět soudruhů je zatčených v Bologni, jeden ve Ferraře.

Nový policejní a soudní zátah proti anarchistům postihnul město Bologna v Itálii a obzvláště soudruhy z ‘Fuoriluogo’. Obvinění zní ‘organizovaný zločin s podvratným cílem’ a odkazuje jednak na veřejné kampaně a také na útoky proti bankám, proti ENI (italská nadnárodní energetická korporace zapojená do jaderných aktivit a obchodující s libyjským režimem), proti strukturám spojeným s boloňským centem pro zadržování imigrantů a proti dalším centrům ekonomické a politické moci.

Vyšetřování se údajně táhne od roku 2006. Byly také provedeny prohlídky v 16. městech po celé Itálii, při kterých byly hledány materiály zejména spojené se soudruhy z Bologně.

5 soudruhů z ‘Fuoriluogo’, které vyšetřovatelé považují za zakladatele spolčení, je drženo ve vězení, zatímco na dalších 7 byly uvaleny zákazy a omezení nejrůznějších druhů.

Jedná se o obvyklou metodu italských represivních složek. Kdykoliv se objeví aktivní přítomnost anarchistických soudruhů, kteří povstanou proti moci a jejím projevům, vynoří se nejrůznější falešná obvinění. Soudruzi považovaní za zajímavé cíle jsou zatčeni a po celé Itálii se provedou tucty prohlídek a šťár, proti těm, kdo jsou považováni za komplice nebo jen přátele zatčených.

Soudrzi z ‘Fuoriluogo’, tak jako mnozí další z mnoha částí Itálie, jsou mezi těmi, kdo nehodlají mlčet k bídě této společnosti, hlasitě se ozývají a anarchistickými metodami aktivně bojují za svobodu proti vykořisťování. Vše, co naši soudrzi dělají, se tak stává terčem novodobých inkvizitorů: letáky, anarchistické noviny, meetingy, demonstrace, nejrůznější iniciativy. Netřeba dodávat, že neexistuje žádný důkaz spojující zatčené anarchisty s akcemi, ze kterých jsou obvinění. Důvodem této nové vlny represí je sama podstata anarchistického boje, šlechetnost a houževnatost našich soudruhů v jejich odhodlaném a neotřesitelném boji za svobodu.

Bezvýhradnou solidaritu s anarchisty z ‘Fuoriluogo’! Do hajzlu s italsku jurisdikcí a jejími prasaty v uniformách i v civilu!

Komplic ‘Fuoriluogo’.

http://325.nostate.net/?p=2093

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , , .