Skip to content


Konec hladovky chilských soudruhů ve vězení

21. února jsme zahájili časově neomezenou hladovku jako akci proti represivním orgánům, které nás uvěznili v případu známém jako “Bombový případ” (Caso Bombas). Po 65 dnech hladovění jsme se rozhodli hladovku ukončit.

Ve výsledku tohoto dlouhodobého půstu, díky obhajobě a oddané solidaritě od soudruhů různého smýšlení a z různých míst, jsme získali nějaká vítězství kompletně a jiná částečně: Musíme si uvědomit, že ukončení platnosti protiteroristického zákona nenastane proto, že někdo ve věznici zemře hladem. Je to kolektivní problém, nejen nás současných vězňů, ale všech, kteří bojují v protikapitalistickém zápasu. To je důvod, proč vaše solidarita s námi je pevně spojena s vašimi revolučními zájmy.

1) 5 obviněných, 2 označeni za vůdce fiktivní teroristické skupiny, jejichž preventivní opatření byla pozměněna odvolacím soudem, ukazuje na rozpory v používání antiteroristického zákona

2) ukončení vyšetřování a proto zkrácení času před začátkem procesu

3) zlepšení životních podmínek vězňů a jejich návštěv

4) veřejnost odsoudila zinscenovaný proces během hladovky, fraška žalobce byla jasně průhledná, napětí mezi mocnými, lidsko-právními institucemi, kostely apod. napovědělo tomu, že se “Caso Bombas” rozsype jak domeček z karet

5) co se týče antiteroristického zákona,  bylo ukončeno tajné svědectví a jednomyslné hlasování u odvolacího soudu pro propuštění z preventivního uvěznění, uspěli jsme ve 3 právnických projektech, které slouží jako úprava zákona 18.314 a vytvoření skupiny, která by našla důkazy o fotomontáži a prodlužování procesu stejně jako čachry mezi ministerstvem vnitra a obrany a obžalobou snažící se potlačit jakýkoliv odpor.

Toto hnutí nemůže být zproštěno sebekritiky, ale měla by se vztahovat k tomu, že  hladovka byla uskutečněna ve vězení M.A.S. (přísně střežené vězení) a S.E.A.S. (speciální oddělení přísného dozoru), dovolující minimální komunikaci mezi vězni. Další překážkou byly pozice jednotlivých vězňů, každý měl jiné představy a priority. To vedlo k nejistému a složitému chování, plného otázek a nejasností, a do poslední minuty jsme navzdory různým názorům diskutovali o tom, zda hladovku skončit či ne. Nakonec jsme se 26.4. rozhodli pro.

Voláme pro neustále podpoře vězněných soudruhů napříč celým světem!

Vidíme v každém gestu solidarity upřímnou podporu boje proti autoritám!

Tak či onak, “Caso Bombas” neskončil a měli bychom být stále ostražití!

Objetí všem, kteří se bouří proti podrobení!

Andrea Úrzua
Vinicio Aguilera
Carlos Riveros
Omar Hermosilla
Francisco Solar
Mónica Caballero
Rodolfo Retamales
Camilo Pérez
Felipe Guerra
Pablo Morales

http://santiaskoanarquista.noblogs.org/post/2011/05/04/statement-from-the-10-companerxs-regarding-the-end-of-the-hunger-strike/

Posted in A-info, Anarchist black cross, Komuniké.

Tagged with , , , , .