Skip to content


Banka a Tesco rozbité (Bristol, UK)

V pondělí 19. září jsme rozbili okna a bankomat firem Tesco a Lloyd TSB v St. George, Bristol. Udělali jsme to jako projev solidarity se všemi  utlačovanými systémem nadvlády, pod kterou žijeme. Od těch utlačovaných finančním násilím a bankovní kulturou dluhů, přes ty zničené Tescem, až po zatčené a uvězněné pro odboj.

Odmítáme monokulturu, kterou Tesco a banky představují, život bez života, bez svobody, protkán každodenní rutinou, pouhou spoluúčastí v kolektivní nudě.

Tyto činy jsou způsobem jak říci ne omezenému životu, a prolomit neustálý strach, který je do nás vtloukán společností. Těmito činy jsme vykročili k odmítnutí této pasívní společnosti. Pouze když překonáme strach z dopadení, zničíme hranice v nás samých, se můžeme poddat radosti z akce a zažít skutečnou svobodu.

Odmítáme čekat na další velkou událost, abychom mohli jednat. My věříme v jednání bez váhání, znamená to chopit se iniciativy a udeřit tam kde chceme a kdy chceme. Stát nemůže být všude a s určitou přípravou a opatřeními jsou tyto akce jednoduché v podstatě bezpečné, třebaže samozřejmě ne bez rizika, které ochotně příjímáme.

Jsme si vědomi, že tyto akce samotné nestačí. Ale jsou odrazovým můstkem. Věříme, že hrozba těchto akcí není v pár rozbitých oknech, ale v mnohých, mnohých lidech, kteří si již uvědomují, že můžeme odmítnout tuto společnost, že to co oni nazývají nemožným, možné je.

 

Všem těm, kdo bojují, zůstaňte silní.

 

http://actforfreedomnow.wordpress.com/2011/09/21/bank-and-tescos-smashed-bristol-uk/

Posted in A-info, Komuniké.

Tagged with , , , .