Skip to content


Speciální novoroční nabídka (Atény)

V sobotu 31.12.11, zhruba 80 anarchistů vyvlastnilo supermarket v centru města Atén. Základní potraviny pak rozdávali zdarma ostatním na náměstí v Exarchii. Reakce lidí byla vřelá.

Také rozdávali toto komuniké:

Vězměme si zpět co nám náleží. V rámci solidarity mezi utlačovanými a proti konzumnímu nátlaku dnešní doby, jsme dnes 31.12.11 expropriovali základní potraviny ze supermarketu Veropoulos.

Naším úmyslem bylo je dále rozdělit bližním, jako pokus prolomit depresi těch kdo pociťují nevýhody během dní oslav a nemohou si dokonce ani dovolit nakupovat zboží, které potřebují k přežití.

Zajisté nás tato akce nemůže zařadit mezi privilegované tohoto světa, kteří netrpí nedostatkem, takže pomáhají chudým. Sami sebe rozponáváme jako utlačované, jež odmítají ničit své bližní (domorodce či imigranty) a vrací úder zpět bosům, kteří se stali bohatými vysáváním krve z těch co žíjí na dně.

Vítáme rok 2012 hněvem a třídním uvědoměním
a přejeme jedincům i masám expropriace všude.

http://actforfree.nostate.net/?p=7313

Posted in A-info.

Tagged with , , , .