Skip to content


Solidaritu s vězněnou anarchistkou Olgou Ekonomidou

Zrušení vězení je to, za co bojujeme, protože vězeňský systém existuje jen proto, aby izolovat a ničil lidi. I podle zákonů našich nepřátel, nesmí izolace vězně od ostatních spoluvězňů trvat déle, než 10 po sobě jdoucích dnů. Ale Olga už je na samotce od 4. května 2012, protože bránila svou důstojnost a odmítla se podrobit tělesné prohlídce. Musíme dodat, že v rámci prohlídky si ženy musí po svléknutí dřepnout, aby jim mohla stráž nahlédnou do vagíny (prý kvůli drogám).

Solidaritu s anarchistkou Olgou Ekonomidou, členkou R.O. Konspirace ohnivých buněk, která je držena na samotce v ženské věznici Diavata, protože se nepodrobila ponižující tělesné prohlídce!

“Sama jsem se rozhodla pro aktivní postoj v tomto světě pasivity. Rozhodla jsem se aktivně zapojit do revoluční organizace. Nikoho jsem nenásledovala. Ani jsem se nenechala nečím unést. Rozhodla jsem se. Účastnila jsem se diskuzí, akcí a teď i s ostatními prožívám čas odplaty. Přijímám zodpovědnost za své činy. Sice bych mohla využít svého ženství a získat tak lepší zacházení. Copak by to ale bylo důstojné?
Po celou historii ruší ženy, zapojené do revoluční činosti, dvě role najednou. Na jedné straně vědomě ruší svou identitu člověka podřízeného zákonům tím, že zpochybňuje zákony a řád a na druhé straně ruší svou identitu ženy spadající do přidělených rolí (matka, manželka, rošťenka).”
(citace z dopisu, který Olga napsala v červnu 2011)

Shromáždění na podporu R.O. CCF a lidí stíhaných v této kauze
saspf.squat.gr

http://actforfree.nostate.net/?p=9794#more-9794

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , .