Skip to content


Solidaritu se soudruhy zasaženými operací Ardire – Anarchistická knihovna

Překlad prohlášení z http://theanarchistlibrary.org/

Na stránkách knihovny obvykle nezveřejňujeme podobná prohlášení, hlavně z toho důvodu, že je možné solidaritu vyjádřit na mnoha jiných místech, avšak pro tentokrát chceme projevit svou bezpodmínečnou podporu soudruhům zasaženým represí v Itálii i jinde, která byla rozpoutána po postřelení Adinolfiho.

Jsme znechuceni chováním různých organizací, které se rozhodly distancovat od “těch násilných” a rozjely mediální kampaň, aby “očistily” svou ceněnou zkratku a svou ceněnou ideologii.

Netřeba dodat, že jsme znechuceni i státem, který zahájil hon na “zlé” anarchisty.

 

Posted in A-info, Anarchist black cross.

Tagged with , , , .