Skip to content


Předvolební inspirace z Austrálie

Jediný dobrý parlament je ten oběšený.

Kdyby volby mohly něco změnit, zakázali by je.

Uvědomělá neúčast ve volbách.

Chceme změnit své životy, ne své vládce.

Sebeorganizace – odpor – solidarita

Nesklopíme hlavy

Svoboda ve volebních urnách není.

Ať už zvolí kohokoliv, my jsme neovladatelní.

Nevolte nikoho.

Posted in A-info.

Tagged with , .