Skip to content


Komuniké k útoku na policejní auto v Praze

Dne 13. 2. 2014 došlo v Praze v ulici Hostivařská k útoku na policejní automobil. Útok uskutečněný molotovem realizovala Černá brigáda, autonomní skupina ze Sítě revolučních buněk. Úder dopadl na obránce kapitalistického systému a byl to projev solidarity zaslaný obětem policejních represí. Solidarita tentokrát mířila k osobám, které v pátek 7. 2. 2014 policie vystěhovala ze squatu v Neklanově ulici v Praze. Mířila i k těm, co v souvislosti s obranou squatu stanuli před soudem.

 

K útoku jsme se dlouho nevyjadřovali a čekali jak zareagují naši nepřátelé. Dlouho mlčeli. Stejně jako v případě útoku na policejní vůz v Janově, událost stručně zmínili jen v Souhrnné situační zprávě Ministerstva vnitra. Nepřekvapuje nás to! Neočekáváme, že budou šířit poselství našich akcí. To, že o akcích téměř mlčí, rozhodně neznamená, že obsah akcí přestal existovat. Máme vlastní komunikační kanály a hodláme je použít k objasnění našich kroků.

 

Tentokrát jsme zaútočili, protože nechce pasivně přihlížet tomu, jak fízlové berou lidem domov. Nebudeme zavírat oči, když vyhánějí lidi na ulici do mrazivého počasí. Útočíme, protože neakceptujeme pochybné buržoazní “právo” nechat domy neobydlené a bez využití chátrat nebo je zbytečně bourat aby již nemohli sloužit lidem.

Plně podporujeme squatting jako součást revoluční praxe. Squatting považujeme za praktickou expropriaci, díky které budovy přestávají být zneužívané k hromadění zisku na úkor společnosti. Místo toho se mění v prostředky k uspokojení lidských potřeb.

 

Podpora squattingu je často spojena s potřebou čelit policejním útokům. Stejně tomu bylo u při vyklízení squatu v Neklanově ulici v Praze. Někteří z těch co nechtěli akceptovat policejní agresi, byli zadrženi a dvě osoby byly poslané před soud. Není podstatné zda se dopustili toho z čeho jsou obviněni, nebo šlo jen o policejní výmysl. Dva lidé byli hnáni před soud v souvislosti s obranou squatu a lidské důstojnosti. To je pro nás dostatečný důvod být s nimi solidární a podporovat je.

 

Z naší akce jasně čitelné, že nehodláme svou solidaritu vyjadřovat na terénu soudů, kde mají nepřátelé převahu. Velmi dobře chápeme, že soud je jedním z mnoha mocenských orgánů, pomáhajících udržet v chodu kapitalismus. Zmiňujeme-li tedy solidaritu, nemáme na mysli ponížené prosby o pochopení ze strany soudců. Solidaritou máme na mysli střet s původci útlaku a konfrontaci jejich struktur. V únoru 2014 jsme útočili na policii, příště to může být jakákoliv jiná instituce či osoba opevňující kapitalistický systém.

 

Odmítáme se podřídit nedůstojným podmínkám tohoto systému.

 Usilujeme o jeho zničení, proto budeme pokračovat v boji!

 

Černá brigáda – Síť revolučních buněk (ČB – SRB) – duben 2014

 

http://voiceofanarchopacifism.noblogs.org/post/2014/04/30/komunike-k-utoku-na-policejni-auto-v-praze-prislo-mejlem/#more-2991

Posted in A-info, Komuniké.

Tagged with , , .