Skip to content


Prohlášení odpovědnosti k útoku na bankomaty (Thessaloniki)

My vidíme zobecněný pokus o dezorientaci týkající se identity nepřítele. Řecký stát potřebuje, zvláště po socio-politické restrukturalizaci vlády nazvané krize, propagovat jako jediného nepřítele to zahraniční, abstraktní a vzdálené (ECB, TROJKA, MMF, NĚMECKO atd.), aby mohl více efektivně ovládat domácí sociální napětí, s cílem sociálního smíru, souhlasu a zesilování národní identity.
To současně rozpoutává hon zacílený na “nebezpečné přistěhovalce” nebo dokonce “nebezpečné kriminální teroristy”.
Změna vlády a přechod od biče k návnadě neovlivní kapitalistický systém, nechávající vztah mezi utiskovateli a utlačovanými nedotčený. Víme, že kapitalistický systém řídí politické autority, právě tak jako víme, že střídání vlád je součástí strategie, která vede k zesilování kapitálu samotného.
Pro nás je potřeba znovu-definovat nepřítele nezbytná. Mediální řečnictví nás nesmí oklamat, naopak musíme vždy vědět, kdo a kde je nepřítel, protože když ho lépe poznáme, prostudujeme a budeme usilovat o jeho zničení, bude méně nepřemožitelný a nedosažitelný.
Proto, definujeme jako své nepřátele Stát a Kapitál (jak domácí, tak zahraniční). Pro nás IMF, TROIKA, ECB a takové organizace jsou jednoduše produkty velkého zakořeněného problému nazvaného kapitalismus.
Abychom přistoupili od slov k činům, v noci z 19. na 20. května jsme, ozbrojeni jednoduchým lepidlem a kusy tenké lepenky nebo cínem z plechovek sody, sabotovali 28 bankomatů v širší oblasti Thessaloniki, abychom tak zablokovali některá ozubená kola tohoto shnilého systému vykořisťování.

ZA NIČENÍ STÁTU A KAPITÁLU
AŽ DO ANARCHIE

http://actforfree.nostate.net/?p=20654

 

Posted in A-info, Komuniké.

Tagged with , , .