Skip to content


CCF – FAI/IRF: The Free Besieged (Řecko)

ccf

Vězení je milník na cestě revolucionáře směrem k svobodě. Je to přechodná zastávka, ale ne konec.

Autorita si často z matematiky vybírá odčítání. Jako když odečtou životy při bombardování ve válečných zónách jejich energetických a geopolitických zájmů, jako když odečtou uprchlíky z panorámat měst a pohřbívají je v izolovaných koncentračních táborech, jako když odečtou nejmenší drobky nedostatečně zaplaceného mzdového otroctví ještě více brutálním bitím biče, kde si těla již zvykla na křivici, jako když chtějí odečíst každého, kdo jim vzdoruje, zavíráním do vězení…

Tímto způsobem každý revoluční anarchista čelí největšímu rozporu. Bojuje za svobodu, zatímco flirtuje se zajetím ve vězení. Miluje život tak moc, zatímco na něj číhá smrt, kterou mu chystají strážci autority.

V těchto letech, když jsme ve vězení, naše kroky navykly sčítání uvnitř ostnatých drátů, naše oči se učily nazpaměť každý centimetr těchto několika málo kubických metrů nádvoří, ale naše mysl nikdy nebyla zajatá železnými ploty.

Jak můžete kapitulovat, kdy čelíte na jedné straně provokativnímu bohatství těch u moci a na druhé straně uplakaným očím dítěte v koncentračním táboře, na jedné straně mafii politiků, soudců a novinářů, kteří jednají s lidmi jako s krysami na zemi a na druhé straně mužům a ženám, kteří se dopouštějí sebevraždy kvůli důsledkům hospodářské krize, když musejí hledat jídlo v odpadcích, spát na ulicích, na jedné straně armádě šťastných otroků oslněných výklady a obrazovkami falešného života a na druhé straně zkaženému houfu osamělosti, kde ticho je váš jediný společník.

My nemáme v úmyslu kapitulovat před tyranií autority, ani si nezvykneme žít jako otroci.

My víme, že svoboda není něco, co může být dáno … nebo věnováno … Naše svoboda kvete z krve a obětí našeho boje. I když bylo naše žádoucí setkání se svobodou znovu odloženo kvůli zbabělosti jednoho pilota – bývalého fízla- a helikoptéře, která nikdy nedosáhla svého cíle, to ještě neznamená, že se vzdáme …

Jsme si plně vědomi, že znovuzískání naší svobody bude dosaženo skrze revoluční násilí, které napadne monopol na sadistické násilí moci.

Svoboda je dle našeho názoru TO SAMÉ jako pokračování městské gerily, aby mohla eskalovat anarchistický boj. Svoboda, která bude kráček po vrcholcích trosek tohoto letitého světa a jeho monumentů … vězení, soudů, parlamentů, policejních oddělení, koncentračních táborů, laboratoří technologického totalitářství…

S přesvědčením a odhodláním těch, kteří budou riskovat všechno pro osvobození, pokládaje na stůl znovu stejnou hádanku … “Svoboda nebo smrt …”

Rozhodnuti… že bojujeme až do konce

Nikdy nelitovat

Nikdy se nevzdát

Boj pokračuje…

Kamarádské pozdravy pro anarchistku Revolučního boje Polu Roupu

CCF – FAI/IRF

Giorgos Polydoros

Olga Economidou

Gerasimos Tsakalos

Christos Tsakalos

 

* The Free Besieged je nedokončená sbírka básní složených Dionysiosem Solomosem, jež byl inspirován třetím obležením Missolonghi (1825–1826), kde se řečtí rebelové drželi téměř rok, než se pokusili se o hromadný útěk, který nicméně měl za následek pohromu, větší část Řeků byla zabita.

http://325.nostate.net/?p=19293

Posted in A-info, Komuniké.

Tagged with , , , .