Skip to content


9 aut zapáleno v Mulheimu buňkou Wildfire Cell – ALF/ELF/FAI (Německo)

V časných ranních hodinách 14 února jsme zapálili auta u městského hřbitova Mulheimu, pomocí doma vyrobeného zápalného zařízení umístěného na pneumatikách. Pro nás jsou všechna auta stejně odporné a toxické stroje techno-průmyslové sítě, tak jsme je spálili bez rozdílu, vybrali jsme si neomezovat se v zacílení na abstraktní definici “luxusních” aut.

Tento útok byl aktem pomsty pro všechny nečlověčí kamarády rozdrcené na cestách lidského “pokroku”, a jejichž životy a domovy jsou ničené každý den, kvůli produkci aut pro hladké fungování společnosti a hromadění moci v rukách korporací, které ničí náš domov, přírodní prostředí.

Pro útok jsme si vybrali jeden den před soudním dnem pokusu o únik CCF, abychom tak s nimi stáli po boku dokud nebudou všechna vězení proměněna v popel a rozvaliny, a všichni člověcí i nečlověčí kamarádi budou volní.

My také posíláme naše pozdravy, lásku a vztek Monice Caballero and Francisco Solarovi, jejiž soud byl stanoven na 8., 9. a 10. března za útok na dva kostely ve Španělsku.

Je to gesto spoluúčasti ve válce za totální osvobození.

Kupředu s násilným odmítnutím civilizace a civilizačních hodnot.

Dokud nebudou všichni volní!

Wildfire Cell – ALF/ELF/FAI

http://325.nostate.net/?p=19022

Posted in Info, Komuniké.

Tagged with , .